O nas

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne wywodzi się z przedwojennych zorganizowanych towarzystw numizmatycznych działających w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Lwowie i Bydgoszczy. Podczas zjazdu połączeniowego wrocławskiego PTA, poznańskiego PTP, krakowskiego PTN i Warszawskiego TN, który odbył się pod patronatem PAN w Nowej Hucie 14-15 czerwca 1953 roku powstało Polskie Towarzystwo Archeologiczne .W ramach PTA działała Sekcja Numizmatyczna. Bardzo prężnie zaczęły działać ośrodki terenowe : oddziały i koła PTA, wydając biuletyny, organizując wystawy itp. W 1971 PTA przemianowało się na Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne

o nas Coraz większe grono członków Towarzystwa brało udział w działalności organizacyjnej i popularyzatorskiej, realizowanej w formie kilkuset wystaw oraz prelekcji rocznie, rozwiniętej akcji wydawniczej katalogów i lokalnych periodyków numizmatycznych, emisji licznych medali pamiątkowych (np. w seriach: władcy Polski, słynne bitwy i powstania narodowe, numizmatycy polscy, itd.); było organizatorem konferencji numizmatycznych i archeologicznych. W  1987 liczyło ponad 6600 członków i ok. 700 kandydatów skupionych w 98 jednostkach organizacyjnych. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne reaktywowane zostało  w 1991 na Walnym Zjeździe w Leżajsku na skutek zmiany nazwy PTAiN po wystąpieniu większości archeologów. Kontynuuje działalność naukową i popularnonaukową. Jest członkiem Międzynarodowej Komisji Numizmatycznej.

Koło PTAiN w Ełku powstało w 1981 roku podlegając pod Oddział w Białymstoku. Razem z kołami w Augustowie i Piszu  zasiliło w 1986 roku nowo powstały  Oddział  w Suwałkach. Obecnie pracami Oddziału  PTN w Suwałkach kieruje Zarząd Oddziału pod przewodnictwem kol.  Stanisława Łobacza. Odział w Suwałkach liczy 30 członków. Współpracuje z kilkoma stowarzyszeniami pozarządowymi. Przykładem wzorcowej współpracy może być współpraca z Oleckim Stowarzyszeniem Aktywnych „ZAMEK”. Rozwija się również współpraca z Muzeum Okręgowym w Suwałkach, Suwalskim Ośrodkiem Kultury w Suwałkach, Muzeum Historycznym w Ełku, Olecką Izbą Historyczną, Gminnym Centrum Kultury w Kowalach Oleckich, Regionalnym Centrum Kultury „Mazury Garbate” w Olecku  i innymi  ośrodkami kulturalnymi w Suwałkach, Ełku, Gołdapi , Prostkach itd. Dorobek wystawienniczy jest bardzo bogaty. Wystawy „Złoto Bizancjum”, „To nie Fenicjanie wynaleźli pieniądz”, „Sport na znaczkach i monetach polskich”, „Pieniądz na ziemi oleckiej” czy „4000 lat mennictwa chińskiego”,o nas „Monety zakonu krzyżackiego i państwa pruskiego”  odbiły się szerokim echem w kraju jak również za granicą. Dnia 26.03.2019 r została podpisana umowa o współpracy z Muzeum Historycznym w Ełku. Członkowie Oddziału są bardzo aktywni, rozwijają swoje pasje kolekcjonerskie, organizują wystawy, odczyty, prelekcje, spotkania, pokazy itp. Dużo uwagi poświęcają na pracę z dziećmi i młodzieżą. Jeden z naszych członków, kol. Zdzisław Bereśniewicz został uhonorowany tytułem Hetmana Kolekcjonerów Polskich. Wielu kolegów za swoją działalność została wyróżniona odznaczeniami państwowymi, resortowymi oraz wyróżnieniami PTN, Pracami Oddziału kierowali prezesi Stanisław Łobacz.

Strukturę organizacyjną można znaleźć na stronie internetowej Zarządu Głównego PTN – www.ptn.pl.

Zebrania członków koła odbywają się w każdą trzecią niedzielę miesiąca ( oprócz miesięcy: czerwiec, lipiec,sierpień), godz. 10.00-12.00
Suwalski Ośrodek Kultury, ul. Papieża Jana Pawła II 5, 16-400 Suwałki,

Numizmatyka to nasza pasja

ZAPRASZAMY