Władze

Władze Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego kadencji 2015-2019

Zarząd Główny

1. Przemysław Ziemba (O/Szczecin, K/Nowogard) – prezes
2. Dariusz Budzelewski (O/Koszalin) – wiceprezes
3. Bartosz Awianowicz (O/Toruń) – wiceprezes
4. Jacek Osiewała (O/Wrocław) – sekretarz generalny
5. Wojciech Łonak (O/Olesno) – zastępca sekretarza generalnego
6. Piotr Nowiński (O/Jasło) – skarbnik
7. Kazimierz Drożdż (O/Warszawa) – zastępca skarbnika
8. dr Krzysztof Jarzęcki (O/Toruń) – redaktor naczelny wydawnictw
9. Piotr Chabrzyk (O/Łódź) – zastępca redaktora naczelnego wydawnictw
10. Dariusz Jasek (O/Kraków) – członek zarządu
11. Grzegorz Polak (O/Olesno) – członek zarządu
12. Robert Szwed (O/Lubin) – członek zarządu
13. Norbert Wojciechowski (O/Bełchatów) – członek zarządu

Główna Komisja Rewizyjna

1. Zbigniew Cieślik (O/Gorzów Wielkopolski) – przewodniczący
2. Eliza Walczak (O/Warszawa) – sekretarz
3. Maria Suślik-Idczak (O/Lubin, K/Głogów) – członek
4. Andrzej Sworowski (O/Jasło) – członek
5. Andrzej Ziobrowski (O/Płock, K/Włocławek) – członek

Sąd Koleżeński

1. Jan Bartniak (O/Konin) – przewodniczący
2. Henryk Kopaczel (O/Gorzów Wielkopolski) – sekretarz
3. Stanisław Łobacz (O/Suwałki) – członek
4. Zbigniew Szczerbik (O/Jastrzębie Zdrój, K/Praszka) – członek
5. Andrzej Szumilas (O/Rzeszów) – członek

Zarząd Oddziału w Suwałkach

1. Stanisław Łobacz – prezes
2. Józef Smarżewski – wiceprezes
3. Błażewicz Jadwiga  – skarbnik
4. Marek Nowicki – sekretarz
5. Kazimierz Kłopotowski – członek

Sąd Koleżeński

1. Adam Kuczyński – przewodniczący
2. Jan Szczypiń) – sekretarz
3. Jarosław Karpiński) – członek