Odsiecz Wiedeńska

10.10.2023 roku Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu nowe monety kolekcjonerskie upamiętniające Odsiecz Wiedeńską:

Nominał :50 zł,

 • Stop: Ag 999,
 • Wymiary: 32,00 × 50,00 (kształt nieregularny)
 • Waga: 62,20 g,
 • Nakład: 6000 sztuk,
 • Stempel : zwykły,
 • Bok: gładki
 • Techniki dodatkowe: matowanie laserowe, wysoki relief,
 • Projekt: Sebastian Mikołajczak
 • Cena: 950,00  zł

Awers:

centralnie skrzydła husarskie, z prawej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w, poniżej napis: 50 / zł, wzdłuż lewego brzegu, od dołu ku górze, napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2023

Rewers:

centralnie postać króla Jana III Sobieskiego przedstawionego na koniu, z chorągwią i szablą, według tablicy z 1883 r. upamiętniającej zwycięstwo Sobieskiego pod Wiedniem, znajdującej się na ścianie Bazyliki Mariackiej w Krakowie. Wzdłuż lewego górnego brzegu, od dołu ku górze, napis: ODSIECZ WIEDEŃSKA

 Nominał: 100 zł,

 • Stop: Au 900,
 • Średnica : 21 mm,
 • Waga: 8 g,
 • Nakład: do 1200 sztuk,
 • Stempel : lustrzany,
 • Bok: gładki,
 • Projekt: Sebastian Mikołajczak
 • Cena: 2500,00 zł

Awers:

z lewej strony popiersie króla Jana III Sobieskiego, pośrodku u góry wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, z prawej strony orła oznaczenie roku emisji: 2023, pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w. Poniżej, na tle wyodrębnionej poziomej płaszczyzny, napis: RZECZPOSPOLITA / POLSKA, u dołu z prawej strony napis: 100 / ZŁ

Rewers:

z lewej strony, częściowo na tle wyodrębnionej poziomej płaszczyzny, husarze z pochylonymi do ataku kopiami przedstawieni na koniach w galopie. Z prawej strony, powyżej płaszczyzny napis: ODSIECZ, poniżej płaszczyzny napis: WIEDEŃSKA

Więcej informacji : 
https://nbp.pl/banknoty-i-monety/monety-okolicznosciowe/plany-emisyjne/

https://nbp.pl/wp-content/uploads/2023/10/DKO_WM_Odsiecz_Wiedenska_A4_2023-MP-v1.6-INT.pdf

https://monitorpolski.gov.pl/M2023000104201.pdf

Zdjęcia z archiwum NBP.