500. rocznica urodzin Anny Jagiellonki

03.10.2023 roku Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu nową monetę kolekcjonerską upamiętniającą 500. rocznicę urodzin Anny Jagiellonki.

Nominał :50 zł,

  • Stop: Ag 999,
  • Średnica : 45 mm,
  • Waga: 62,20 g,
  • Nakład: do 7000 sztuk,
  • Techniki dodatkowe: wysoki relief,
  • Stempel : zwykły,
  • Bok : gładki,
  • Projektant: Paulina Kotowicz
  • Cena: 900,00 zł.

Strona przednia (awers):

centralnie stylizowany herb Anny Jagiellonki, przedstawiający tarczę z godłami Polski i Litwy oraz pośrodku godło Sforzów, całość zwieńczona koroną królewską. Z lewej strony herbu napis: 50 / ZŁ, z prawej strony herbu wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w. Wzdłuż dolnego brzegu półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2023

Strona odwrotna (rewers):

centralnie wizerunek popiersia Anny Jagiellonki, będący odwzorowaniem miniatury znajdującej się w zbiorach Muzeum Zamkowego w Pszczynie; z lewej strony portretu napis: A. I. / I. / R. P., z prawej strony portretu napis: 1523 / 1596. Wzdłuż górnego brzegu półkolem napis: 500. ROCZNICA URODZIN ANNY JAGIELLONKI

Więcej informacji : 
https://nbp.pl/banknoty-i-monety/monety-okolicznosciowe/plany-emisyjne/

https://nbp.pl/wp-content/uploads/2023/09/DKO_WM_500_rocznica_urodzin_Anny_Jagiellonki_PL-A4-2023-WWW.pdf

https://monitorpolski.gov.pl/M2023000104001.pdf

Zdjęcia z archiwum NBP.