Sowiecka agresja na Polskę – 17 IX 1939 r.

05.09.2023 roku  Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu nową monetę kolekcjonerską o nominale 20 zł „Sowiecka agresja na Polskę – 17 IX 1939 r.”

Nominał : 20 zł,

  • Stop: Ag 925,
  • Średnica : 38,61 mm,
  • Waga: 28,28 g,
  • Nakład: do 12000 sztuk,
  • Stempel : zwykły,
  • Techniki dodatkowe: oksydowanie)
  • Brzeg:  Na boku dwukrotnie powtórzony napis: SOWIECKA AGRESJA NA POLSKĘ – 17 IX 1939 R., rozdzielony perełką
  • Projekt: Robert Kotowicz wg projektu medalu Józefa Gosławskiego
  • Cena: 290 zł

Awers:

centralnie w polu utworzonym z przecinających się pionowych i poziomych linii napis: WE WRZEŚNIU 1939 / NAPADNIĘCI PRZEZ / ARMIE NIEMIECKĄ / I BOLSZEWICKĄ / – MY POLACY – / OFIARĄ KRWI BRONILI / ŚMY WOLNOŚCI LUDÓW / HONORU I RELIGII, wyrazy w napisie rozdzielone perełkami; u góry oraz z lewej i z prawej strony napisu liście dębu pomiędzy dwoma bagnetami, w tle ukośne linie tworzące kwadrat; kompozycja stanowi częściowe odwzorowanie rewersu medalu Józefa Gosławskiego „Rok 1939”. U dołu wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w. W otoku, na wyodrębnionej płaszczyźnie, półkolem napisy, u góry: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz u dołu, z lewej strony: 20 ZŁ i z prawej strony oznaczenie roku emisji: 2023

Rewers:

centralnie, na wyodrębnionej poziomymi liniami płaszczyźnie, wizerunek polskiego żołnierza walczącego z niemieckim okupantem oraz czerwonoarmisty wbijającego polskiemu żołnierzowi nóż w plecy; u góry napis: ROK, u dołu napis: 1939, z lewej i z prawej strony napisów pionowe linie; kompozycja stanowi odwzorowanie awersu medalu Józefa Gosławskiego „Rok 1939”

Więcej informacji : 

https://static.nbp.pl/publikacje/numizmatyka/plan-2023-pl.pdf

https://nbp.pl/wp-content/uploads/2023/08/DKO_WM_Sowiecka_agresja_na_Polske_A4_2023-MP-v1.5-INT.pdf

https://monitorpolski.gov.pl/M2023000086601.pdf

Zdjęcia z archiwum NBP.