Jubileusz 75–lecia Zespołu Szkół Technicznych w Olecku.

W piątek 27.05.2022roku o godzinie 14:00 w oleckim Zamku rozpoczęła się uroczystość obchodów 75 lecia Zespołu Szkół Technicznych w Olecku.

Uroczystość otworzył Dyrektor ZST pan Andrzej Gorlo. Powitał wszystkich przybyłych obecnych i byłych pracowników ZST oraz zaproszonych gości w osobach:

Stanisław Łobacz – prezes Oddziały PTN w Suwałkach, Marek Nowicki – prezes Koła PTN w Ełku oraz Zdzisław Bereśniewicz – numizmatyk z koła PTN w Ełku. W krótkich słowach opisał obecną sytuację, w jakiej znalazła się olecka oświata oraz politykę obecnych władz powiatu oleckiego.

Następnie głos zabrał były dyrektor ZST pan Marek Góryński, który jak zwykle w bardzo ciekawy sposób zapoznał wszystkich z historią Szkoły. Miłą niespodziankę dla wszystkich obecnych był prezent, jaki przygotowany został na tą uroczystość. Wszyscy zgromadzeni otrzymali okolicznościowy medal jubileuszowy.

Następnie przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego wręczyli Dyrekcji ZST pamiątkowy grawer, przygotowany z okazji jubileuszu 75-lecia ZST po czym wszyscy udali się do Izby Historycznej na zwiedzanie zgromadzonych eksponatów oraz okolicznościowej wystawy przedstawiającej historię szkoły.

Po obejrzeniu wystawy był czas na miłe rozmowy., po czym wszyscy udali się na poczęstunek w Mazurskim Dworze.

Jeszcze raz składamy Dyrekcji i wszystkim pracownikom gorące życzenia wielu sukcesów w pełnieniu misji edukacji młodzieży, aby dobrze przygotować do dalszego dorosłego i świadomego życia.