Promocja książki „Dzieje Oleckiego Zamku. Zamek i jego legendy”.

W piątek 13.05.2002 r o godzinie 17:00 w Zespole Szkół Technicznych w Olecku odbyła się prezentacja nowej publikacji o oleckim zamku. Publikację przygotowało Oleckie Stowarzyszenie Aktywnych „ZAMEK” wraz z Powiatem Oleckim w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Program ten realizowano w latach 2019-2022 pt. „15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy”. Jego autorami byli nauczyciele ZST w Olecku, zaś formalnie był realizowany przez Powiat Olecki, Zespół Szkół Technicznych i Oleckie Stowarzyszenie Aktywnych „ZAMEK” we współpracy z Kolegium Inżynierii w Gusiewie, filii w Oziersku (Darkehmen) w Obwodzie Kaliningradzkim. Niniejsza publikacja opisująca dzieje historyczne i legendarne zamku oleckiego jest jednym z rezultatów ww. projektu. W ramach tego projektu poprawiono elewację zamku z wymianą stolarki okiennej oraz remontem niektórych pomieszczeń.

Wszystkich uczestników spotkania witali: Katarzyna Kaczor, prezes OSA „Zamek” i nauczycielka w ZST w Olecku, Halina Bogdańska ze Starostwa Powiatowego w Olecku oraz dyrektor ZST Andrzej Gorlo.

— Historia tego miejsca nie jest powszechnie znana i dlatego jako stowarzyszenie i nauczyciele postanowiliśmy przede wszystkim zbadać historię tego miejsca, opisać ją, a następnie przybliżyć wszystkim zainteresowanym. Publikacja jest przetłumaczona na język angielski i rosyjski oraz jest przygotowana w wersji dla osób niewidomych — mówi Katarzyna Kaczor, prezes OSA „Zamek”.

„Dzieje Oleckiego Zamku. Zamek i jego legendy”, to publikacja, która próbuje przybliżyć historię miejsca niezwykłego. Tajemnicze wzgórze otoczone jeziorem Oleckim Wielkim z jednej strony i rzeką Legą z drugiej, zostało wykorzystane od początku założenia miasta Marggrabowej – Treuburga – Olecka na jeden z najważniejszych obiektów, który od 1565 roku (a na stałe od 1619 r.) przez prawie 400 lat było siedzibą Starostwa Powiatowego. Po drugiej wojnie światowej budynek zamku stał się siedzibą szkoły zawodowej i jest nią do dziś.

Publikacja „Dzieje Oleckiego Zamku. Zamek i jego legendy” jest pracą zbiorową, nad którą pracowali: dr Marek Góryński (historyk, specjalista historii wojskowości, były dyrektor ZST w Olecku), Piotr Jasiukiewicz (projektant), Katarzyna Kaczor (prezes OSA „Zamek”), Ewa Kozłowska (fotografka, poetka, tłumaczka języka francuskiego, autorka książek: „Portrety mieszkańców Olecka”, „Krótkie historie” oraz Olecko 1945-2018”), Józef Kunicki (geograf, pasjonat krajobrazu architektury, autor wielu opracowań historii regionu m.in. „Zapomnianej Wielkiej Wojny 1914-1918. Ziemia Olecka”), Waldemar Rukść (rysownik, satyryk)

oraz członkowie PTN Oddział w Suwałkach koło w Ełku: Zdzisław Bereśniewicz (numizmatyk, historyk-pasjonat, kolekcjoner i miłośnik ziemi oleckiej) oraz Marek Nowicki (pasjonat historii Olecka, numizmatyk, filatelista, prezes Polskiego Stowarzyszenia Numizmatyków Oddział Suwałki Koło w Ełku).

 Publikacja „Dzieje Oleckiego Zamku. Zamek i jego legendy” składa się z sześciu rozdziałów:
– Dzieje oleckiego zamku do 1945 roku,
– Dzieje oleckiego zamku po 1945 roku,
– Legendy i historie,
– Ciekawostki z zamku,
– Zamek inaczej,
– Słów kilka o projekcie.

Uczestnicy spotkania mogli też zwiedzić wyremontowaną izbę historyczną i obejrzeć kolejny efekt projektu, czyli dwie makiety zamku oleckiego – wzniesionego w latach 1654-1656, który został zniszczony w czasie potopu szwedzkiego, oraz „Zamku”, czyli budynku Starostwa Powiatowego w Olecku wzniesionego w latach 1896-1897. Makiety wykonał Jurgen Zholonkovski. Wszyscy otrzymali też książkę „Dzieje Oleckiego Zamku. Zamek i jego legendy”.

Prezentację uświetnili burmistrz Olecka Karol Sobczak, prezes PTN Oddział w Suwałkach Stanisław Łobacz oraz autorzy prezentowanej książki. Można było uzyskać autografy autorów.

Jest to kolejna publikacja, do której powstania przyczynili się członkowie PTN Oddział w Suwałkach Koła w Ełku.