Uhonorowani członkowie PTN Oddział w Suwałkach Koło w Ełku

Ten dzień trzech członków Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddziału w Suwałkach Koła w Ełku zapamięta na długo.

W ten świąteczny dzień 3 maja 2022 roku na zaproszenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego pana Artura Chojeckiego członkowie Koła PTN w Ełku : koledzy Zdzisław Bereśniewicz, Jerzy Jusiel oraz Paweł Różycki w towarzystwie Prezesa Koła PTN w Ełku Marka Nowickiego o godzinie 10:00 wyruszyli do Urzędu Wojewódzkiego w  Olsztynie na wojewódzkie obchody święta 3 Maja. Podczas uroczystej akademii o godz. 14:00 Wojewoda Artur Chojecki w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy wręczył ordery oraz odznaczenia państwowe. Wśród osób wyróżnionych znalazło się naszych trzech zasłużonych członków. Koledzy Zdzisław Bereśniewicz, Jerzy Jusiel oraz Paweł Różycki zostali odznaczeni Medalem Stulecia odzyskanej Niepodległości. Po akcie  wręczenia medali  na prośbę zainteresowanych  wspólnie z wojewodą zostały zrobione pamiątkowe zdjęcia.  Następnie po przygotowanym przez organizatorów uroczystości posiłku wzruszeni goście udali się w powrotną drogę do domów.

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości – polskie pamiątkowe państwowe odznaczenie cywilne ustanowione 15 czerwca 2018 r. jako dowód wdzięczności oraz wyraz szacunku dla osób, które położyły szczególne zasługi w służbie Państwu i społeczeństwu. Odznaczenie jest nadawane w latach 2018 – 2022.

Medal nadaje Prezydent RP z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów, którzy przedstawiają go prezydentowi nie później niż na dwa miesiące przed przewidywanym terminem wręczenia odznaczenia.

Medal nadawany jest obywatelom polskim w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej polskiej w latach 2018–2022.

Odznaczenie nadawane jest osobom żyjącym, które poprzez:

  1. pełnienie nienagannej służby publicznej – cywilnej lub wojskowej,
  2. walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych,
  3. aktywną działalność zawodową i społeczną,
  4. twórczość naukową, literacką i artystyczną

– przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności RP, w tym w szczególności budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia RP poprzez kulturę i sztukę, rozwoju społecznego i umacniania więzi z Polakami za granicą oraz budowania dobrobytu gospodarczego RP.

Odznaką Medalu jest okrągły, srebrzony i oksydowany medal o średnicy 35 mm, z wrzecionowatym uszkiem i kółkiem do zawieszenia, o zróżnicowanej powierzchni sugerującej falującą flagę, z umieszczonym pośrodku wizerunkiem stylizowanego ukoronowanego orła wznoszącego skrzydła, wspartego na sfalowanej w płaszczyźnie wstędze z majuskulowym wklęsłym napisem POLONIA REDIVIVA (POLSKA ODRODZONA). Na odwrotnej, gładkiej stronie umieszczone są wypukłe inicjały Rzeczypospolitej Polskiej RP nad datami 1918 i 2018 w dwóch wierszach, ujęte stylizowanymi liśćmi wawrzynu i dębu z owocami, z przewiązką krzyżową u dołu.

Medal zawieszony jest na niebieskiej wstążce szerokości 36 mm ze srebrzystym prążkiem szerokości 4 mm pośrodku – nawiązuje w ten sposób do Medalu Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, który zawieszano na gładkiej niebieskiej wstążce./źródło: Wikipedia.pl/