30. Rocznica powołania Straży Granicznej

11.05.2022 roku  Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu nową monetę kolekcjonerską o nominale 10zł poświęconą 30. rocznicy powołania Straży Granicznej

Nominał :10 zł,

  • Stop: Ag 925,
  • Średnica : 32 mm,
  • Waga: 14,14 g,
  • Nakład: do 12000 sztuk,
  • Stempel : lustrzany,
  • Techniki dodatkowe: druk UV,  
  • Bok:  gładki
  • Projektant: Sebastian Mikołajczak
  • Cena:  190,00 zł,

Awers:

centralnie wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej; wokół orła powtarzające się kontury granic państwa polskiego. Z prawej  strony postać funkcjonariusza Straży Granicznej z psem służbowym oraz napis: 10 / ZŁ. Półkolem, wzdłuż lewego brzegu, od dołu ku górze, napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2022. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

Rewers:

centralnie postacie trzech funkcjonariuszy Straży Granicznej wchodzących w skład pocztu sztandarowego ze sztandarem Komendy Głównej Straży Granicznej, wypełnionym kolorowym drukiem; w jego tle linie nawiązujące do oznaczeń na polskim słupie granicznym, zakończone u dołu wyodrębnioną ukośną płaszczyzną. W otoku, od lewej strony  ku górze, napis: 30. ROCZNICA POWOŁANIA STRAŻY GRANICZNEJ

Więcej informacji : 

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/banknoty_i_monety/monety_okolicznosciowe/plan_emisyjny.html

https://www.nbp.pl/banknoty_i_monety/monety_okolicznosciowe/2022/2022_09___straz_graniczna_pl.pdf

https://monitorpolski.gov.pl/M2022000043801.pdf

Zdjęcia z archiwum NBP.