Wielcy polscy ekonomiści – Leon Biegeleisen

05.05.2022 roku  Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu nową monetę kolekcjonerską o nominale 10 zł z serii Wielcy polscy ekonomiści przedstawiającą Leona Biegeleisena:

Nominał :10 zł,

  • Stop: Ag 925,
  • Średnica : 32 mm,
  • Waga: 14,14 g,
  • Nakład: do 10000 sztuk,
  • Brzeg: gładki,
  • Stempel : lustrzany,
  • Techniki dodatkowe: matowanie laserowe,  
  • Bok:  gładki
  • Projektant: Urszula Walerzak
  • Cena:  ……….. zł,

Awers:

z  lewej  strony, u góry, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w, poniżej napis: 2022 / RZECZPOSPOLITA / POLSKA. Z prawej strony wyodrębnione płaszczyzny, u góry utworzona z ukośnych linii, u dołu z napisem: 10 ZŁ

Rewers:

z lewej strony popiersie Leona Biegeleisena, pośrodku od dołu ku górze, pionowo, ułożony z liter pod kątem 90° napis: LEON  BIEGELEISEN.  Z  prawej  strony cytat z dzieła Leona  Biegeleisena „Wstęp do nauki ekonomii społecznej” o treści: „Jeśli kiedy, / to właśnie w tej / chwili,  gdy / przewartościowują się / obok nas i u nas / wszelkie wartości, burzą / się i powstają nowe światy / w tempie nieraz zawrotnym, / oderwanie się od tego lub / innego  odcinka  rzeczywistości / i wniknięcie w podstawy / poznania społeczno- / -ekonomicznego może przyczynić / się do przyśpieszenia / osiągnięcia tego, co nam / wszystkim przyświeca, także / i  w  badaniu  naukowym:  lepszego / i trwalszego jutra”, zakończony kropką. U dołu wyodrębniona płaszczyzna z napisem: 1885 / 1944

Więcej informacji : 

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/banknoty_i_monety/monety_okolicznosciowe/plan_emisyjny.html

https://www.nbp.pl/banknoty_i_monety/monety_okolicznosciowe/2022/2022_07___biegeleisen_pl.pdf

https://monitorpolski.gov.pl/M2022000038201.pdf

Zdjęcia z archiwum NBP.