Polska Reprezentacja Olimpijska Pekin 2022

20.01.2022 r. Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu pierwsze monety kolekcjonerskie w 2022 r upamiętniające polską reprezentację, olimpijską Pekin 2022.

Nominał :10 zł,

 • Stop: Ag 925,
 • Średnica: 32,00 mm
 • Waga: 14,14 g,
 • Nakład: do 15000 sztuk,
 • Stempel : lustrzany,
 • Brzeg: gładki
 • Techniki dodatkowe: matowanie laserowe, wybłyszczenia reliefu
 • Projektant:
 • Cena: 160,00 zł

Awers:

z lewej strony, na wyodrębnionej płaszczyźnie, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w, poniżej ukośnie, wzdłuż połączenia dwóch płaszczyzn, oznaczenie roku emisji: 2022, wzdłuż lewego brzegu, od dołu ku górze, półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA; z prawej strony, na tle wyodrębnionych płaszczyzn, wizerunek Pawilonu Modlitwy o Urodzaj, będącego jednym z budynków Świątyni Nieba w Pekinie; u dołu napis: 10 ZŁ

Rewers:

u góry sylwetka zawodniczki reprezentującej łyżwiarstwo szybkie – short track – na lodowisku, wzdłuż lewego brzegu, od dołu ku górze, półkolem napis: POLSKA REPREZENTACJA OLIMPIJSKA. U dołu, z prawej strony, na wyodrębnionej płaszczyźnie, półkolem napis: PEKIN 2022 oraz poniżej logo Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Nominał:  200 zł

 • Stop: Au 900,
 • Średnica: 27,00 mm
 • Waga: 15,50 g,
 • Nakład: do 1200 sztuk,
 • Stempel : lustrzany,
 • Brzeg: gładki
 • Techniki dodatkowe: matowanie laserowe, wybłyszczenia reliefu
 • Projektant:
 • Cena: 3900,00 zł

Awers:

centralnie, na tle połączenia dwóch wyodrębnionych płaszczyzn, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w; u góry ukośnie napis: RZECZPOSPOLITA / POLSKA / 2022; u dołu napis: 200 / ZŁ

Rewers:

centralnie sylwetka skoczka narciarskiego w trakcie skoku, wzdłuż krawędzi nart ukośnie napisy, z lewej strony: POLSKA REPREZENTACJA / OLIMPIJSKA, z prawej strony: PEKIN 2022. Z lewej i prawej strony kompozycja z płatków śniegu. U dołu logo Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Więcej informacji:

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/banknoty_i_monety/monety_okolicznosciowe/plan_emisyjny.html

https://www.monitorpolski.gov.pl/M2022000000101.pdf

Zdjęcia z archiwum NBP