Skarby Stanisława Augusta – Michał Korybut Wiśniowiecki

02.12.2021 roku Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu nowe monety kolekcjonerskie z serii Skarby Stanisława Augusta – Michał Korybut Wiśniowiecki:

Nominał :50 zł,

 • Stop: Ag 999,
 • Średnica : 45 mm,
 • Waga: 62,20 g,
 • Nakład: do 5000 sztuk,
 • Stempel : zwykły,
 • Na boku napis: JAN KAZIMIERZ WAZA, SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA, rozdzielony gwiazdkami
 • Projekt: awers oraz napisy na rewersie – Robert Kotowicz

             rewers – Anna Wątróbska-Wdowiarska              

 • Cena: 750,00 zł

Awers:

 w otoku, od lewej strony do prawej, napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA i po oddzielającej perełce napis: 50 ZŁ; u dołu wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej; po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-21. Centralnie, na wyodrębnionej płaszczyźnie, napis: EX STIRPE / VISNIOVIECIA, / JAGELLONIBUS AGNATA / HIEREMIÆ HEROIS, ET / GRISELIDIS ZAMOYSCIÆ / FILIUS, PRÆTER SPEM, ET / VOTA PROPRIA, ELECTUS IN / REGEM A.D. 1669. D. 19. JUN: / BREVIBUS REGNI CURIS, / AC INVIDORUM ODIIS SUB= / TRACTUS, OB: LEOPOLI / A.D. 1673. ÆT: 34. REG, zakończony dwukropkiem. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

Rewers:

 centralnie stylizowany wizerunek popiersia Michała Korybuta Wiśniowieckiego z profilu, w peruce, w płaszczu z widocznym żabotem, z Orderem Złotego Runa na wstędze. U góry półkolem napis: MICHAEL KORYBUTH, zakończony kropką. U dołu sygnatura: I.I.REICHEL.F, zakończona kropką

Nominał: 500 zł,

 • Stop: Au 999,9,
 • Średnica : 45 mm,
 • Waga: 62,20 g,
 • Nakład: do 600 sztuk,
 • Stempel : zwykły,
 • Na boku napis: JAN KAZIMIERZ WAZA, SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA, rozdzielony gwiazdkami
 • Projekt: awers oraz napisy na rewersie – Robert Kotowicz
 •              rewers – Anna Wątróbska-Wdowiarska              
 • Cena: 19000,00 zł

Awers:

 w otoku, od lewej strony do prawej, napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA i po oddzielającej perełce napis: 500 ZŁ; u dołu wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej; po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-21. Centralnie, na wyodrębnionej płaszczyźnie, napis: EX STIRPE / VISNIOVIECIA, / JAGELLONIBUS AGNATA / HIEREMIÆ HEROIS, ET / GRISELIDIS ZAMOYSCIÆ / FILIUS, PRÆTER SPEM, ET / VOTA PROPRIA, ELECTUS IN / REGEM A.D. 1669. D. 19. JUN: / BREVIBUS REGNI CURIS, / AC INVIDORUM ODIIS SUB= / TRACTUS, OB: LEOPOLI / A.D. 1673. ÆT: 34. REG, zakończony dwukropkiem. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

            Rewers:

centralnie stylizowany wizerunek popiersia Michała Korybuta Wiśniowieckiego z profilu, w peruce, w płaszczu z widocznym żabotem, z Orderem Złotego Runa na wstędze. U góry półkolem napis: MICHAEL KORYBUTH, zakończony kropką. U dołu sygnatura: I.I.REICHEL.F, zakończona kropką

Więcej informacji : 
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/banknoty_i_monety/monety_okolicznosciowe/plan_emisyjny.html

https://www.nbp.pl/banknoty_i_monety/monety_okolicznosciowe/2021/2021_26___wisniowiecki_pl.pdf

https://monitorpolski.gov.pl/M2021000106301.pdf

Zdjęcia z archiwum NBP.