40. rocznica strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej

23.11.2021 roku  Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu nową monetę kolekcjonerską o nominale 10 zł upamiętniającą 40. rocznicę strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej:

Nominał :10 zł,

  • Stop: Ag 925,
  • Średnica : 32 mm,
  • Waga: 14,14 g,
  • Nakład: do 10000 sztuk,
  • Brzeg: gładki,
  • Stempel : lustrzany,
  • Bok:  gładki
  • Projektant: Dobrochna Surajewska
  • Cena:  150,00 zł,

Awers:

centralnie wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w; poniżej, z prawej strony, napis: 10 ZŁ; półkolem od lewej strony ku górze napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2021

Rewers:

centralnie tłum ludzi zgromadzonych przed budynkiem Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie z dłońmi podniesionymi w symbolicznym geście tworzącym literę: V, w otoku napis: 40. ROCZNICA STRAJKU W WYŻSZEJ OFICERSKIEJ SZKOLE POŻARNICZEJ

 Więcej informacji : 

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/banknoty_i_monety/monety_okolicznosciowe/plan_emisyjny.html

https://www.nbp.pl/banknoty_i_monety/monety_okolicznosciowe/2021/2021_25___strajk_wosp_pl.pdf

https://monitorpolski.gov.pl/M2021000104101.pdf

           Zdjęcia z archiwum NBP.