„Odkryj Polskę” – Zamek Książ w Wałbrzychu

18.11.2021 roku Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu nową monetę kolekcjonerską z serii Odkryj Polskę przedstawiającą Zamek Książ w Wałbrzychu..

5 złotych

  • Stop:  pierścień: MN25 rdzeń: CuAl6Ni2 (standard obiegowy),
  • Średnica : 24 mm,
  • Waga: 6,54 g,
  • Nakład: do 1 000 000 sztuk,
  • Stempel : zwykły,  
  • Techniki dodatkowe: efekt kątowy,
  • Bok: Moletowany nieregularnie. Na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami
  • Projektant: awers: Dobrochna Surajewska rewers: Paweł Pietras

Awers:

centralnie, na wyodrębnionej płaszczyźnie w kształcie koła, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej orła półkolem oznaczenie roku emisji: 2021. W otoku, u góry, półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, u dołu półkolem napis: 5 ZŁOTYCH, poprzedzony oraz zakończony perełką. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

Rewers:

centralnie, na wyodrębnionej płaszczyźnie w kształcie koła, wizerunek zamku Książ w Wałbrzychu od strony południowo- -wschodniej, przesłonięty w dolnej części stylizowanymi koronami drzew, w górnej części, w tle zamku, faliste linie. W otoku, u góry, półkolem napis: ZAMEK KSIĄŻ, u dołu półkolem napis: W WAŁBRZYCHU, z lewej strony, wzdłuż krawędzi wyodrębnione pole, na którym w zależności od kąta patrzenia widoczne są napisy: NBP lub rok: 2021

Więcej informacji : 

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/banknoty_i_monety/monety_okolicznosciowe/plan_emisyjny.html

https://www.nbp.pl/banknoty_i_monety/monety_okolicznosciowe/2021/2021_24___ksiaz_pl.pdf

https://monitorpolski.gov.pl/M2021000103201.pdf

Zdjęcia z archiwum NBP