Wystawa „Prusy – zaginiona Atlantyda północy”

Tradycyjnie od kilku już lat 25 kwietnia Polskie Towarzystwo Numizmatyczne wraz z Oleckim Stowarzyszeniem Aktywnych „ZAMEK” przygotowują wystawę numizmatyczną, której wernisaż odbywa się w siedzibie OSA „ZAMEK” w Olecku przy Pl. Zamkowym 2. Również i w tym roku o  godzinie 17:00 odbył się wernisaż wystawy Prusy – zaginiona Atlntyda Północy.

Na wystawie można zobaczyć monety państwa pruskiego od czasów Albrechta Hohenzollerna do końca II wojny światowej. Pieniądz to także niezwykła podróż, pokazująca stan państwa na przestrzeni wieków. Na wystawie zobaczymy walory bite w milionach egzemplarzy ale też prawdziwe „białe kruki”, monety miedziane oraz złote talary –mówił Zdzisław Bereśniewicz – numizmatyk, członek ełckiego koła PTN, z którego zbioru pochodzi kolekcja monet pokazana na wystawie.

Faktycznie, wystawa ukazuje cały przekrój monet wybijanych w państwie pruskim: grosze, półtoraki, orty lenne, trojaki, szóstaki, szelągi, talary i dukaty pruskie. Prawdziwą perełką jest złoty dukat pruski Jerzego Fryderyka Hohenzollerna z 1594 r.

 W gablotach co innego dostrzeże laik, co innego zaś numizmatyk i to właśnie jest bardzo ważny argument, przemawiający na korzyść organizacji podobnych wystaw, bo zbieraniem monet łatwo się zarazić. Każda moneta w kolekcji to przyczynek do tego, by badać historyczne okoliczności jej powstania. Jaki był nakład, jak długo funkcjonowała, jaką monetę zastąpiła… . Kolekcjonowanie monet to najpierw wiedza, potem numizmaty w klaserach –  mówi Stanisław Łobacz, prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Suwałkach, obecny na oleckiej wystawie pieniądza pruskiego. Skarbnicę wiedzy widzi tu numizmatyk. Są piękne monety złote. …To jest naprawdę… To, jak zawsze mówię, historia pisana monetami . Także na podstawie monet można mówić o historii danego państw, tak jak tutaj mówimy o Prusach… Zawsze podziwiam, że takie osoby, kolekcjonerzy numizmatycy czy jacyś inni pasjonują się tym i swoje wolne chwile czasu poświęcają temu. Wiadomo, że aby taki zbór opracować to trzeba się dużo naczytać, naoglądać katalogów i dopiero później zacząć zbierać. Tak jak tutaj ktoś mówił: Jak zacząć zbierać monety? Monety trzeba zacząć zbierać od wiedzy. Przede wszystkim wiedzy. Bo na początku ja wszystko co wpadło, wszystko zbierałem. Później się okazało, że siano takie zrobiłem. Dopiero kiedy zaczął człowiek czytać, szukać katalogów to się zaczął ustawiać na dany okres historyczny, czy na dane państwo czy na danego władcę – to zaczyna człowiek czytać, czytać i zbierać. To co właśnie Zdzisiek (Bereśniewicz) zrobił, bo poświęcił Prusom ten swój zbiór…. – dodaje Prezes.

Wernisażowi towarzyszył wykład dr Marka Góryńskiego pt. „450 lat unii lubelskiej”. Zawarcie unii lubelskiej to wydarzenie, dzięki któremu wzrosły autorytet i znaczenie Polski na arenie europejskiej. Rzeczypospolita stała się pomostem między Wschodem, a Zachodem. Unia została podpisana na zamku lubelskim 1 lipca 1569 roku. Stanowiła realne połączenie Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Związek obu państw zwany Rzeczpospolitą Obojga Narodów przetrwał do 1795 roku.

Wystawę można oglądać w siedzibie OSA „ZAMEK” (Plac Zamkowy 2 w Olecku) w godzinach otwarcia Zespołu Szkół Technicznych. Wcześniej należy zgłosić się do sekretariatu szkoły. Zachęcamy do zwiedzenia. Naprawdę warto. Koledze Zdzisławowi gratulujemy tak pięknego zbioru.

W tekście wykorzystano materiały z archiwum Głosu Olecka oraz Radio5.