Zebranie sprawozdawczo wyborcze w Suwałkach

W niedzielę, 17.03.2019 roku na godzinę 10:00 w Sali konferencyjnej Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach zaplanowano zebranie sprawozdawczo – wyborcze suwalskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Z Kola PTN w Ełku na zebranie zostało oddelegowanych pięciu kolegów: Zdzisław Bereśniewicz, Marek Buze, Jerzy Jusiel, Marek Nowicki oraz Paweł Różycki.

Już zaraz po godzinie 9:00 pojawiliśmy się w wyznaczonym miejscu spotkania. Był więc czas na rozmowy z przybywającymi kolegami z Suwałk. Miłą pamiątką dla wszystkich przybywających były przygotowane prezenty w postaci wspólnego wydawnictwa Koła PTN w Ełku z Muzeum Historycznym w Ełku „MONETY ZAKONU KRZYŻACKIEGO I PAŃSTWA PRUSKIEGO”, przygotowanego w 2016 r. z okazji 35. Rocznicy powstania Koła PTN w Ełku.

Zebranie rozpoczął prezes Oddziału  kol. Stanisław Łobacz witając wszystkich zebranych. Po wybraniu prowadzącego zebranie, sekretarza oraz komisji skrutacyjnej zostało przedstawione sprawozdanie z działalności Oddziału za ostatnie cztery lata. Trwało to długo, bo i dokonań zarówno członków PTN z Suwałk jak i z Ełku było dużo. Następnie zostało przedstawione sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Na podstawie tych sprawozdań cały ustępujący Zarząd otrzymał jednogłośnie absolutorium. Przystąpiono więc do zgłaszania kandydatów do Zarządu. W pierwszej kolejności zgłoszono kandydata na prezesa Zarządu. Padła tylko jedna kandydatura – dotychczasowego prezesa kol. Stanisława Marka Łobacza. Kol. Łobacz wyraził zgodę na kandydowanie po czym jednogłośnie został wybrany na następną kadencję. Podziękował za okazane zaufanie oraz nakreślił już kierunki działalności na najbliższe lata. Zaproponował też aby do Zarządu Oddziału weszły osoby z ustępującego składu  co znalazło aprobatę zebranych i w wyborach zagłosowano na te osoby. I tak powołano nowy stary Zarząd. Podobnie stało się z wyborami Komisji Rewizyjnej i dotychczasowy skład przeszedł w głosowaniu. Skład tych organów jest dostępny w zakładce  WŁADZE. Następnie  był czas na dyskusję, podczas której najwięcej czasu poświęcono pozyskaniu w skład naszego grona młodzieży. I tak spotkanie dobiegło końca. Na koniec kol. Henryk Owsiejew zaprosił na następne zebranie do  siedziby swojej firmy, co zostało nagrodzone oklaskami.

Po skończonym zebraniu nasza grupka z Koła w Ełku zrobiła pamiątkowe zdjęcie przed budynkiem Muzeum, po czym udała się do Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Tam zwiedziliśmy wystawę czasową Judaika w sztuce ludowej oraz wystawy stałe Alfred Wierusz – Kowalski 1849 – 1915, Najstarsze dzieje. Suwalszczyzna i Wschodnie Mazury od schyłku epoki lodowej do upadku Jaćwieży a także Na dziejowym trakcie.  Pełni wrażeń wyjechaliśmy z Suwałk. W drodze powrotnej kol. Zdzisław Bereśniewicz zaprosił kolegów z Ełku do zwiedzenia Olecka. Oprowadził po byłym największym rynku w Prusach, pokazał lokomotywę w parku przy dworcu kolejowym a także zaprezentował piękny kompleks sportowy z pomnikiem i halą sportową Lega. Nic dziwnego, że po tym spacerku obiad w restauracji Colosseum smakował wybornie.