Stanisław Łobacz – Pasjonatem Przypisanych Północy

Stowarzyszenie Kulturalne Przypisanych Północy w Olecku od 2000 roku przyznaje tytuły Pasjonata Przypisanych Północy. Otrzymują je osoby, które swoją postawą oraz szeroko pojętą animacją środowiska społecznego w dziedzinach: kultury i sztuki, ekologii, turystyki oraz działań społecznych a swoim działaniem obejmują Suwalszczyznę, Mazury oraz Warmię.

            Wśród laureatów nagrody są takie znane osoby jak Zbigniew Fałtynowicz, Marian Ratasiewicz, Władysław Żurowski, Katarzyna i Zygmunt Waraksowie, Ryszard Dęby, Józef Krajewski, Wojciech Kot, Adam Andryszczyk, Andrzej Kamiński, Marek Gałązka, Dariusz Morsztyn, Ewa Kozłowska, Mirosław Słapik, Wojciech Łukowski, Barbara Grąziewicz – Chludzińska, Wojciech Marek Darski,         

            W czwartek 07.03.2019 roku o godzinie 17:00 w Oleckiej Izbie Historycznej odbyła się uroczystość wręczenia nagrody honorowej Pasjonata Przypisanych Północy. Uroczystości rozpoczęły się  koncertem w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Olecku. Następnie dr Marek Góryński wygłosił wykład pt. „Paryska konferencja pokojowa. 18 stycznia 1919–21 stycznia 1920”.

            W tym roku  kapituła nagrody zdecydowała o przyznaniu jej płk Stanisławowi Łobaczowi, wieloletniemu prezesowi suwalskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego za:

  • Za szczególne i owocne zaangażowanie w pracę zespołu Muzeum Okręgowego w Suwałkach,
  • Za dbałość i determinację w tworzeniu ważnych ekspozycji,
  • Za przybliżanie młodzieży historii poprzez rekonstrukcje wydarzeń wojennych XX wieku,
  • Za popularyzowanie sztuki filatelistycznej i numizmatycznej z podkreśleniem wyjątkowych postaci tworzących kulturowe dziedzictwo Suwalszczyzny

Serdecznie gratulujemy nagrody i życzymy dalszych owocnych działań.